Επισκόπηση του μοντέλου αντίκτυπου

Οδηγός υλοποίησης Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου – Επίπεδο φορέα

Οι πληροφορίες και τα βήματα που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε το μοντέλο στον δικό σας φορέα. Να θυμάστε ότι αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί σε οργανωτικό επίπεδο. Τα 6 βήματα περιγράφουν τη διαδικασία και παρέχουν τα απαραίτητα πρότυπα και αρχεία για να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε το μοντέλο.

Κάντε κλικ σε κάθε βήμα για να βρείτε σχετικές πληροφορίες και πρότυπα για τηλεφόρτωση.

Τέλος, στα δεξιά, μπορείτε να κατεβάσετε τον βασικό οδηγό του «Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου IO3» όπου το μοντέλο αναλύεται με λεπτομέρειες. Θα βρείτε ακόμα γλωσσάριο και σχετικές παραπομπές που θα σας βοηθήσουν.

Κάντε κλικ σε κάθε βήμα για να δείτε την περιγραφή του και τα αρχεία προς τηλεφόρτωση.