Επισκόπηση Μοντέλου Μέντορινγκ

Κυκλικό Μοντέλο Μέντορινγκ - Έννοια

Παρακάτω δίνονται οι πληροφορίες και τα βήματα για να μπορέσετε να εφαρμόσετε το μοντέλο στον φορέα σας. Θυμηθείτε ότι αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε επίπεδο προσωπικού. Τα 4 βήματα περιγράφουν τη διαδικασία και παρέχουν τα απαραίτητα πρότυπα και αρχεία που θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε το μοντέλο και να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας.

Το μοντέλο περιλαμβάνει τα παρακάτω 4 βήματα:

Κάντε κλικ σε κάθε βήμα για να βρείτε πληροφορίες και πρότυπα για τηλεφόρτωση.

Τέλος, στα δεξιά, μπορείτε να κατεβάσετε τονο βασικό οδηγό “Κυκλικό Μοντέλο Κύκλου Μέντορινγκ IO4” όπου το μοντέλο αναλύεται λεπτομερώς.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

 

  1. Κατεβάστε τον Οδηγό για το Κυκλικό Μοντέλο Μέντορινγκ,
  2. Περάστε από κάθε βήμα κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά και κατεβάστε τα αντίστοιχα αρεία και πρότυπα,
  3. Εφαρμόστε το μοντέλο στο φορέα σας.
  4. Για ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εταίρους (επάνω δεξιά μενού Εταίροι) ή να στείλετε ένα μέιλ στο info@q-ser.org