Μοντέλο Αντίκτυπου – Βήμα 2: Καταγραφή σεναρίων εργασίας

2. Καταγραφή σεναρίων εργασίας από το επιλεγμένο τμήμα

Αφού επιλεγεί το τμήμα όπου θα εφαρμοστεί το μοντέλο, ακολουθεί το Βήμα 2 του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου. Το προσωπικό του τμήματος πρέπει να βελτιώσει τις δεξιότητες και ικανότητες του σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, για παράδειγμα την επικοινωνία με γονείς μετανάστες. Το Βήμα 2 περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη και συγκέντρωση των σεναρίων εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν στο επιλεγμένο τμήμα. Αυτό θα επιτρέψει στα τμήματα που εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους τους.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό για το Βήμα 2

Αφού περιγραφεί ξεκάθαρα ο στόχος, το επιλεγμένο τμήμα πρέπει να περιγράψει το θέμα που το απασχολεί. Ένα παράδειγμα από τον Δήμο Αιγάλεω ήταν «Επικοινωνία με γονείς μετανάστες/ αλλοδαπούς στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό». Επικοινωνία σημαίνει διαχείριση των πιο συχνών παραπόνων από αλλοδαπούς γονείς και η αντιμετώπιση τους από τους βρεφονηπιοκόμους. Αφού πρόκειται για τεχνικές μη τυπικής μάθησης και πρακτική εργασία, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι η χρήση σεναρίων εργασίας. Αυτά τα σενάρια έπρεπε να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις τρέχουσες δραστηριότητες εργασίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να εφαρμοστούν από τους δασκάλους. Στο παράδειγμα του Δήμου, οργανώθηκαν αρκετά σεμινάρια για τους βρεφονηπιοκόμους πάνω στο Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου IO3, καθώς και εργαστήρια για σύνταξη σεναρίων εργασίας. Αναπτύχθηκαν συνολικά πέντε σενάρια χρήσης που διανεμήθηκαν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για εμπέδωση και επιβεβαίωση. Αυτές οι ενέργειες καταγράφηκαν και συζητήθηκαν με στόχο μελλοντική εδραίωση και επαναχρησιμοποίηση της εργασίας και των διαδικασιών.