Μοντέλο Αντίκτυπου – Βήμα 4: Σχεδιασμός μέντορινγκ

4. Μέντορες εκπαίδευσης και ανάπτυξη μονάδων εκπαίδευσης

Αφού ο φορέας έχει σχεδιάσει και αναπτύξει την υποδομή και τα περιεχόμενα της κατάρτισης και οργανώσει το εργαστήριο, όσοι συμμετέχουν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στην εργασία τους τα σενάρια που διδάχθηκαν. Θα μπορούν να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να εφαρμόζουν τις νέες τους γνώσεις και δεξιότητες στην εργασιακή τους ρουτίνα.

Ο φορέας πρέπει σε αυτό το σημείο να σχεδιάσει μία διαδικασία μέντορινγκ ως δομή υποστήριξης για να καθοδηγεί τους υπαλλήλους του. Ο μέντορας μπορεί να διαφέρει από τον εκπαιδευτή, πρέπει λοιπόν να υλοποιηθεί και ένα πρόγραμμα μέντορινγκ (κατάρτιση). Καθώς αυτό γίνεται σε επίπεδο φορέα, πρέπει να ακολουθηθεί μία θεωρητική προσέγγιση για να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μέντορινγκ με πλήρη περιγραφή ενοτήτων και υποενοτήτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό για το Βήμα 4

Τέλος, για να μετρηθεί ο αντίκτυπος και η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων στον φορέα και το αντίστοιχο τμήμα, πρέπει να γίνει μία διαδικασία αξιολόγησης. Αυτή η αξιολόγηση θα βοηθήσει τους μέντορες και τους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν τι έμαθαν και κατά πόσο η διαδικασία μέντορινγκ ήταν επιτυχημένη.