Μοντέλο Αντίκτυπου

Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου - Έννοια και στόχος

Το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου είναι προϊόν του έργου Q-SER και έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε οργανωτικό επίπεδο. Έτσι οι φορείς μπορούν να θέσουν μακροπρόθεσμους γενικούς και ειδικούς στόχους για να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους. Ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να εφαρμόσει τη θεωρία του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου για να βελτιώσει ένα ή περισσότερα τμήματα του. Σε αυτό το μέρος αναλύεται το μοντέλο, το θεωρητικό δυναμικό εφαρμογής του και οι οδηγίες χρήσης. Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε ένα διάγραμμα του σχεδίου και κάνοντας κλικ στο κουμπί ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ θα μπορέσετε να δείτε τα βήματα που περιλαμβάνει.

Συνολικά, το μοντέλο περιλαμβάνει έξι βήματα εφαρμογής.
• Κάθε βήμα περιγράφει τις φάσεις του μοντέλου και τι πρέπει να κάνει ένας φορέας για να το εφαρμόσει.
• Επιπλέον, κάθε βήμα περιλαμβάνει πρότυπα και αρχεία για να μπορέσει κάθε φορέας να τα υλοποιήσει.
• Ένας βασικός στόχος μετά την εφαρμογή των βημάτων είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων σε διαφορετικό τμήμα για να προκύψει προστιθέμενη αξία και μεταφορά (Κυκλική χρήση).
Οι Οδηγίες εφαρμογής συγκεντρώνουν τις Πληροφορίες του Μοντέλου IO3 σε ένα έγγραφο επισκόπησης (Οδηγός για το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου) που μπορείτε να κατεβάσετε από το Βήμα 1.

Πως να το χρησιμοποιήσετε:
1. Κατεβάστε τον Οδηγό για το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου στο Βήμα 1
2. Ελέγξτε κάθε βήμα κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά και κατεβάστε τα αρχεία και πρότυπα
3. Εφαρμόστε το μοντέλο στον φορέα σας. Δείτε και το πρόσθετο διαδικτυακό υλικό εκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (https://qser.talentlms.com/index).
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εταίρους (Μενού Εταίροι) ή να στείλετε email στο info@q-ser.org)