Μοντέλο Μέντορινγκ – Βήμα 1: Ηλεκτρονική εκπαίδευση

1. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για πληροφορίες και εκπαίδευση

Το πρώτο βήμα αυτού του μοντέλου αφορά την σωστή προετοιμασία των συμμετεχόντων/ υπαλλήλων στην κατάρτιση. Το έργο Q-SER έχει δημιουργήσει τρεις πολύγλωσσες ηλεκτρονικές ενότητες κατάρτισης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την οποία το πρσωπικό πρέπει να ακολουθήσει και να προετοιμαστεί ανάλογα.

Η συνολική διάρκεια των 3 ενοτήτων υπολογίζεται σε 6-7 ώρες αυτόνομης κατάρτισης που συμπληρώνεται με κουίζ αξιολόγησης

Οι 3 ηλεκτρονικές ενότητες εκπαίδευσης Q-SER είναι:

– Εισαγωγή στην πολυπολιτισμικότητα και τη μετανάστευση

– Η πολυμορφία ως πηγή πλούτου

– Διαπολιτισμική επικοινωνία: Προς την αμοιβαία κατανόηση

  1. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://lms.q-ser.egaleo.gr/moodle/
  2. Εγγραφείτε για να πάρετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
  3. Μπείτε στην ηλεκτρονική ενότητα στη γλώσσα σας

Κατεβάστε τον οδηγό για το Βήμα 1 εδώ

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το Βήμα, συνεχίστε στο Βήμα 2 του μοντέλου μέντορινγκ.