Μοντέλο Μέντορινγκ – Βήμα 2: Σύζευξη μέντορες-καθοδηγούμενοι

2. Σύζευξη μέντορων με καθοδηγούμενους

Το 2ο βήμα αυτού του μοντέλου είναι το πιο σημαντικό. Μετά το Βήμα 1, το υπεύθυνο τμήμα πρέπει να ταιριάξει καθοδηγούμενους με μέντορες. Οι μέντορες είναι συνήθως από το ίδιο τμήμα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι εξωτερικοί.

Η δημιουργία ζευγών μεντόρων και καθοδηγούμενων αποτελεί μία ευαίσθητη διαδικασία που νομάζεται “Σύζευξη” και απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Καθορίζεται από τη διάθεση και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων και απαιτεί την πλήρη στήριξη του φορέα για να ολοκληρωθεί με επιτυχία και να έχει αποτέλεσμα.

  1. Αρχικά, το τμήμα πρέπει να αναζητήσει και να προετοιμάσει εθελοντές μέντορες. Οι μέντορες θα επιλεγούν με βάση τα κριτήρια που ορίζει το τμήμα και τους στόχους του μέντορινγκ ή των δεξιοτήτων..
    • Παράδειγμα: Στον Δήμο Αιγάλεω, τα κριτήρια για να γίνει κάποιος μέντορας ήταν τα χρόνια εμπειρίας στο βρεφονηπιακό τμήμα, το ενδιαφέρον του να γίνει μέντορας, η προθυμία του να ακολουθήσει την αντίστοιχη κατάρτιση και τέλος να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρία στην αλληλεπίδραση με την ομάδα στόχο (μετανάστες). Συντάχθηκε μία φόρμα και οι υποψήφιοι μέντορες υπέγραψαν και αποδέχτηκαν τον ρόλο τους. Αυτή η φόρμα περιλάμβανε και πληροφορίες για το προφίλ, τις δεξιότητες και ικανότητες τους.
  2. Αμέσως μόλις επιλεγούν, οι μέντορες πρέπει να εκπαιδευτούν (βλέπε εκπαιδευτικό υλικό παρακάτω). Η εκπαίδευση θα εστιάζει στις προσδοκίες τους από τον ρόλο τους ως μέντορες, τις δεξιότητες που αφορούν το μέντορινγκ, καθώς και πώς πρέπει να σχεδιαστεί η ίδια η διαδικασία.
  3. Σύζευξη και συμφωνίες: Οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι ταιριάζονται και συστήνονται ώστε να συμφωνήσουν στη διαδικασία. (βλέπε Οδηγό Βήματος για περισσότερες πληροφορίες).
  4. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες συνεργασίας που δε θα διακόπτουν τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν μέντορες και καθοδηγούμενοι προέρχονται από το ίδιο τμήμα.
  5. Αναφορά και αξιολόγηση.

Κατεβάστε τον Οδηγό για το Βήμα 2 εδώ

Μπορείς να κατεβάσεις πρόσθετο υλικό στα Αγγλικά, για αυτό το βήμα