Μοντέλο Μέντορινγκ – Βήμα 3: Job shadowing

3. Job Shadowing και Μέντορες

Το 3ο Βήμα αυτού του μοντέλου είναι προαιρετικό και εξαρτάται από τον φορέα αν το υλοποιήσει ή όχι. Αυτό το βήμα αφορά το Job Shadowing και χρησιμοποιεί εξωτερικούς μέντορες για μέντορινγκ ή job-shadowing. Στο έργο Q-SER το job shadowing χρησιμοποιήθηκε για να παρατηρήσουν το προσωπικό στα βρεφονηπιακά τμήματα έπειτα από τις συνεδρίες μέντορινγκ και να συζητήσουν πώς πραγματοποίησαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ο υπεύθυνος του job shadowing με το προσωπικό συζήτησαν αν ημέθοδος εργασίας τους είχε αλλάξει, αν μετά το μέντορινγκ η εργασία τους έγινε πιο παραγωγική και αποτελεσματική.

Το Job shadowing είναι ένα πολύ παραγωγικό εργαλείο που προσφέρει κατάρτιση στη δουλειά, στήριξη και εξατομικευμένη προσέγγιση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Κατεβάστε τον Οδηγό για το Βήμα 3 εδώ

Κατεβάστε τον Οδηγό για να ανακαλύψετε περισσότερα για το job shadowing, τις αρχές του και πώς μπορείτε να στήσετε δράσεις job shadowing εντός του φορέα.