Μοντέλο Μέντορινγκ – Βήμα 4: Αξιολόγηση

4. Αξιολόγηση

Το 4ο και τελευταίο βήμα του μοντέλου μέντορινγκ είναι η αξιολόγηση και ο αντίκτυπος στον φορέα και το προσωπικό. Εφόσον η συνολική ιδέα του μοντέλου είναι η κυκλική προσέγγιση, η αξιολόγηση και ο αντίκτυπος έχουν μεγάλη σημασία για την επανεισαγωγή των αποτελεσμάτων στον φορέα και τη δημιουργία πολλαπλασιαστών μεντόρων που θα εκπαιδεύσουν νέο προσωπικό.

Κατεβάστε τον Οδηγό για το Βήμα 4 εδώ

Αφού εφαρμόσει όλα τα προηγούμενα βήματα, ο φορέας θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του μοντέλου μέντορινγκ σε οποιοδήποτε τμήμα του και με κάθε μέλος του προσωπικού του. Για κάθε βήμα, ο φορέας θα δημιουργήσει ζεύγη μέντορινγκ, θα παρέχει τα απαραίτητα συστήματα κατάρτισης, θα δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον για να πραγματοποιηθεί το μέντορινγκ, θα οργανώσει δράσεις job shadowing και θα έχει τα εργαλεία αξιολόγησης για επισκόπηση και μέτρηση αντίκτυπου. Αφού σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία το Κυκλικό Μοντέλο Μέντορινγκ, ο φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει εκπαίδευση σε επίπεδο βάσης, αλλαγή συμπεριφορών, αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού και επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων.