Εναρκτήρια Συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση στην Αήνα στις 13/11/2017 – 14/11/2017. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Q-SER πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2017.