Μοντέλο Αντίκτυπου – Βήμα 6: Αξιολόγηση επαναχρησιμοποίησης

6. Πώς να επαναχρησιμοποιήσετε το μοντέλο – οδηγίες για μεταφορά

Συνολικός στόχος του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου IO3 είναι να δημιουργήσει αντίκτυπο, εδραιώνοντας παράλληλα μία κυκλική προσέγγιση επαναχρησιμοποίησης και αναπροσαρμογής μέσα σε έναν φορέα. Αφού εφαρμόσει όλα τα παραπάνω βήματα, ο φορέας θα μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του IO3 σε οποιοδήποτε τμήμα. Για κάθε βήμα, θα έχει πλέον σχεδιάσει και θα έχει δημιουργήσει μία στρατηγική, τα απαραίτητα πρότυπα και εργαλεία, τις δομές συνεργασίας και δικτύωσης που χρειάζεται καθώς και μία βάση δεδομένων με συνεργάτες και εκπαιδευτές για συνεργασία. Μετά τον επιτυχημένο σχεδιασμό του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου, ο φορέας θα μπορεί να υλοποιεί στρατηγικές αλλαγές και βελτιώσεις στη συμπεριφορά του προσωπικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό για το Βήμα 6

Το παράδειγμα του Δήμου Αιγάλεω έλαβε θετική ανατροφοδότηση και από τα τρία επίπεδα (φορέας, τμήμα και προσωπικό), παρακινώντας και ένα 2ο τμήμα να δοκιμάσει την εφαρμογή του μοντέλου. Το νέο τμήμα που θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο είναι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες.