Μοντέλο Αντίκτυπου – Βήμα 3: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

3. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών – Εντοπισμός κενών

Για το τρίτο βήμα του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου IO3, ο φορέας πρέπει να αναλύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες στο τμήμα όπου θα εφαρμοστεί το μοντέλο. Αυτό είναι αναγκαίο επειδή εστιάζει στην παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο προσωπικό για επιτυχημένη διαχείριση του μοντέλου, μέγιστο αντίκτυπο και παραγωγικότητα αλλά και αποτελεσματική χρήση. Επιπλέον, μία σωστή ανάλυση θα κινητοποιήσει το προσωπικό να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του και να αξιοποιήσει ευκαιρίες δια βίου μάθησης.

Ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει να εντοπίσει, να καταγράψει και να δημιουργήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και, αν είναι δυνατό, να διδάξει τις ομάδες-στόχους. Σε ένα εργαστήριο όπου συζητούνται και αναλύονται συγκεκριμένα σενάρια και θέματα/ δεξιότητες, ο εκπαιδευτής εντοπίζει και καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με το θέμα σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουν γίνει.

Ανάλογα με το θέμα του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής πρέπει να καταγράψει:

  • a) το κενό δεξιοτήτων στην εργασία με μία συγκεκριμένη δεξιότητα και
  • b) την αντίστοιχη εκπαιδευτική ανάγκη, προκειμένου να εντοπίσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ή δραστηριότητα για να την καλύψει.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό για το Βήμα 3

Η προετοιμασία που οδηγεί στα αποτελέσματα του Βήματος 3 περιλαμβάνει:

  1. Ανάλυση των αποτελεσμάτων από το Βήμα 2 (σενάρια)
  2. Χρήση του πρότυπου Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) και καθορισμός των εκπαιδευτικών ενοτήτων
  3. Σχεδίαση μίας μήτρας δεξιοτήτων και ικανοτήτων και πιθανό πλαίσιο υλοποίησης εκπαίδευσης
  4. Σχεδίαση προγράμματος σπουδών βασισμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Για να ετοιμάσετε καλύτερα αυτό το βήμα, μπορείτε να διαβάσετε και τους πόρους κατάρτισης που ανέπτυξαν οι εταίροι.

  1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  2. Διαπολιτισμική προσέγγιση στη δημόσια διοίκηση